Alter Échosr
Regard critique · Justice sociale

#sociale

Archives

Vlaamse Ondernemingsconferentie: follow-up

Op de in december vorig jaar afgesloten Vlaamse Ondernemings-conferentie werd een rist beleidsmaatregelen goedgekeurd die op korte termijn geïmplementeerd dienden te worden. Hiervoor werd 114miljoen euro vrijgemaakt. Hoe ver staat de Vlaamse regering intussen met de uitvoering van deze beleidsmaatregelen?

Archives

Stebo en allochtoon ondernemen

Trajectbegeleiding van migranten naar ondernemerschap

In de vroegere mijngemeentes van Limburg heeft het allochtoon ondernemen in de loop der jaren zijn intrede gedaan, vaak ter vervanging van oorspronkelijk autochtone ondernemingen. Allochtoneondernemers, net als autochtone, ondervinden vaak moeilijkheden om hun bedrijfje op te starten en het gezond te houden. Deze moeilijkheden hebben vaak meerdere elementen als oorzaak: een beperkteopleiding en kennis van wetgeving en reglementeringen ter zake, een cultureel verschillende perceptie over zaken doen, taalproblemen, een moeilijke financiële situatie, een hoge drempel naaropleidingen en tenslotte het niet vertrouwd zijn met de reguliere ondersteuningskanalen voor ondernemers. Voor deze reguliere organisaties die (kandidaat-)ondernemers van informatie en begeleidingvoorzien, is het ook niet altijd evident de allochtone ondernemers te bereiken en hun een begeleiding aan te bieden.

Archives

Onbeantwoorde vragen en actiepunten

Dit nummer wil een richting aangeven zodat twee verschillende werelden elkaar beter zouden leren kennen: aan de ene kant de medewerkers van de sociale sector en de socioprofessionele inschakeling,en aan de andere kant de professionele begeleiders en financiers van personen die een eigen activiteit opstarten. De onbeantwoorde vragen en mogelijke actiepunten zijn legio.