Alter Échosr
L'actualité sociale avec le décodeur

Archives

Vlaamse Ondernemingsconferentie : follow-up

Op de in december vorig jaar afgesloten Vlaamse Ondernemings-conferentie werd een rist beleidsmaatregelen goedgekeurd die op korte termijn geïmplementeerd dienden te worden. Hiervoor werd 114miljoen euro vrijgemaakt. Hoe ver staat de Vlaamse regering intussen met de uitvoering van deze beleidsmaatregelen?

27-07-2005 Alter Échos n° 162

Op de in december vorig jaar afgesloten Vlaamse Ondernemings-conferentie werd een rist beleidsmaatregelen goedgekeurd die op korte termijn geïmplementeerd dienden te worden. Hiervoor werd 114miljoen euro vrijgemaakt. Hoe ver staat de Vlaamse regering intussen met de uitvoering van deze beleidsmaatregelen?Over de globale resultaten van de conferentie waren de reacties achteraf licht optimistisch maar ook gemengd. Om de realisatie van de afgesproken maatregelen op de voet te kunnen volgen, heeft deVlaamse regering een heus scorebordsysteem op het internet gezet1. Een taskforce, getrokken door de administratie, is opgericht om de vooruitgang in de uitwerking van de maatregelen te monitoren. DeVlaamse regering bespreekt deze vooruitgang maandelijks met de sociale partners.Unizo, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, vond de eindtekst van de conferentie een belangrijk KMO-signaal, maar zou de resultaten pas beoordelen op basis van de daadwerkelijke uitvoering van devoorgenomen maatregelen. In juni 2003 had Unizo immers een lijst van 10 reeds aangekondigde, maar niet uitgevoerde, maatregelen aan de Vlaamse regering overhandigd. In de eindtekst van deOndernemingsconferentie vond Unizo 9 van deze 10 maatregelen terug2. Johan Bortier van Unizo licht nu alvast toe dat "Unizo het scorebordsysteem een zeer positief en vernieuwend instrument vindt datdoor andere Ministers overgenomen k...

La suite de cet article est réservé à nos abonnés

Abonnez-vous et accédez à l'intégralité de nos contenus et archives en ligne

Déjà abonné ?

Pssstt, visiteur, visiteuse du site d'Alter Échos !

Nous sommes heureux que vous soyez si nombreux à nous suivre sur le web. Nous avons fait le choix de mettre en accès gratuit une grande partie de nos contenus, notamment ceux en lien avec le Covid-19, pour le partage, pour l'intérêt qu'ils représentent pour la collectivité, et pour répondre à notre mission d'éducation permanente. Mais produire une information critique de qualité a un coût. Soutenez-nous ! Abonnez-vous ! Et parlez-en autour de vous.
Profitez de notre offre découverte 19€ pour 3 mois (accès web aux contenus/archives en ligne + édition papier)