Alter Échosr
Regard critique · Justice sociale

Archives

Startpunt biedt OCMW’s steun bij het begeleiden van kandidaat-ondernemers

De activiteitencoöperatieve Startpunt1 heeft een document van twee bladzijden opgesteld voor de maatschappelijk werkers van de OCMW’s met wie ze samenwerkt. Hierin geeft ze, aan de handvan uitleg over haar opvatting van ondernemerschap, een aantal voorbeelden van vragen die de maatschappelijk werkers aan hun cliënten kunnen stellen om de verklaringen van dekandidaat-ondernemers te analyseren en om te zien of hun project geschikt is voor het soort begeleiding dat Startpunt biedt. Dit is een van de zeldzame bruikbare instrumenten die we gevonden hebben,weliswaar helemaal doordrenkt van de specificiteit van de verschillende partners, maar wel een voorbeeld van hoe zulke samenwerkingsverbanden kunnen worden geformaliseerd.

27-07-2005 Alter Échos n° 162

De activiteitencoöperatieve Startpunt1 heeft een document van twee bladzijden opgesteld voor de maatschappelijk werkers van de OCMW’s met wie ze samenwerkt. Hierin geeft ze, aan de handvan uitleg over haar opvatting van ondernemerschap, een aantal voorbeelden van vragen die de maatschappelijk werkers aan hun cliënten kunnen stellen om de verklaringen van dekandidaat-ondernemers te analyseren en om te zien of hun project geschikt is voor het soort begeleiding dat Startpunt biedt. Dit is een van de zeldzame bruikbare instrumenten die we gevonden hebben,weliswaar helemaal doordrenkt van de specificiteit van de verschillende partners, maar wel een voorbeeld van hoe zulke samenwerkingsverbanden kunnen worden geformaliseerd.

Dit is geen test

Na een inleiding die de principes van het ondernemerschap in loondienst en de activiteitencoöperatieve uitlegt, gaat het document dieper in op het persoonlijke karakter van het initiatief enop het belang van de motivatie. Elk criterium waarmee wordt bepaald of een kandidaat geschikt is voor deelname aan een coöperatieve wordt becommentarieerd en uitgelegd aan de hand van bijkomendevragen. Het document is natuurlijk geen test waarvoor men ofwel slaagt of zakt. Het is een hulpmiddel voor de maatschappelijk werker die vermoedt dat de bedrijfscoöperatieve een dienst is die depersoon tegenover hem kan helpen.

« Indien u het niet zeker weet, gunt u de cliënt het voordeel van de twijfel. Stuur hem naar Startpunt. »

« Zeer sterke motivatie tot passie »

« Mensen die een lange tijd in de inactiviteit verzeild zijn geraakt, storten zich soms in een vlucht vooruit: zelfstandig zijn. Het project is niet echt duidelijk; de motivatie is eerdernegatief: weg uit de werkloosheid, niet meer voor een baas werken, gedaan met leven van een uitkering… »

Een dergelijke motivatie is niet echt een probleem, aldus Startpunt, maar blijkt wel vaak onvoldoende te zijn om de kracht op te breng-en om de vele hindernissen te overwinnen die inherent zijnaan het opstarten van een zaak. De interventie van Startpunt komt dan te vroeg. Je moet echt gegrepen zijn door een project, er alles voor geven.

Vragen die maatschappelijk werkers op dat punt kunnen stellen:

> Met hoeveel mensen hebt u er al over ge-sproken?

> Wat was hun reactie?

Volgens Startpunt moet ook op de non-verbale communicatie worden gelet. Lijkt de persoon te genieten wanneer hij of zij over zijn/haar project praat?

Persoonlijk project

Men moet uiteraard voorkomen, aldus Startpunt, dat iemand een project naar voren brengt dat hij of zij van iemand anders gehoord heeft.

> Hebt u deze activiteit al uitgeoefend?

> Hoe lang?

> Wat hebt u al gedaan in uw leven (op school, in uw vrije tijd, tijdens sociale contacten, enz.) dat verband houdt met uw project?

Andere criteria

« Elke zelfstandige activiteit begint met een droom. Die moet echter omgezet worden in concrete actie en voorbereiding.

> Heb je al een bijkomende cursus of opleiding gevolgd?

> Hoeveel tijd per week besteed je er momenteel aan?

> Heb je al (kleine) aankopen gedaan voor materiaal en dergelijke?

> Waarom denk je dat er vraag is naar jouw dienst/product?

> Wat staaft je hierin?

> Welke vaardigheden, capaciteiten denk je nodig te hebben om die activiteit succesvol te kunnen uitoefenen? »

Het laatste punt dat in het document wordt aangehaald, is de betrokkenheid van de partner of de naaste familieleden. Een eenvoudige « ja » op de vraag of de partner dekandidaat-ondernemer steunt, betekent vaak dat deze het project gewoon tolereert.

Conclusie van het Startpuntdocument: « Wat we vooral willen is kansen scheppen. De competentie van de ondernemer moet niet op voorhand worden vastgesteld. »

1. Filip Monbaliu, Startpunt bvba-vso, Kerkstraat 108 te 9050 Gentbrugge, tel. 09 272 97 01.

Pssstt, visiteur, visiteuse du site d'Alter Échos !

Nous sommes heureux que vous soyez si nombreux à nous suivre sur le web. Nous avons fait le choix de mettre en accès gratuit une grande partie de nos contenus, notamment ceux en lien avec le Covid-19, pour le partage, pour l'intérêt qu'ils représentent pour la collectivité, et pour répondre à notre mission d'éducation permanente. Mais produire une information critique de qualité a un coût. Soutenez-nous ! Abonnez-vous ! Et parlez-en autour de vous.
Profitez de notre offre découverte 19€ pour 3 mois (accès web aux contenus/archives en ligne + édition papier)