Alter Échosr
L'actualité sociale avec le décodeur

Archives

Startpunt biedt OCMW’s steun bij het begeleiden van kandidaat-ondernemers

De activiteitencoöperatieve Startpunt1 heeft een document van twee bladzijden opgesteld voor de maatschappelijk werkers van de OCMW’s met wie ze samenwerkt. Hierin geeft ze, aan de handvan uitleg over haar opvatting van ondernemerschap, een aantal voorbeelden van vragen die de maatschappelijk werkers aan hun cliënten kunnen stellen om de verklaringen van dekandidaat-ondernemers te analyseren en om te zien of hun project geschikt is voor het soort begeleiding dat Startpunt biedt. Dit is een van de zeldzame bruikbare instrumenten die we gevonden hebben,weliswaar helemaal doordrenkt van de specificiteit van de verschillende partners, maar wel een voorbeeld van hoe zulke samenwerkingsverbanden kunnen worden geformaliseerd.

27-07-2005 Alter Échos n° 162

De activiteitencoöperatieve Startpunt1 heeft een document van twee bladzijden opgesteld voor de maatschappelijk werkers van de OCMW’s met wie ze samenwerkt. Hierin geeft ze, aan de handvan uitleg over haar opvatting van ondernemerschap, een aantal voorbeelden van vragen die de maatschappelijk werkers aan hun cliënten kunnen stellen om de verklaringen van dekandidaat-ondernemers te analyseren en om te zien of hun project geschikt is voor het soort begeleiding dat Startpunt biedt. Dit is een van de zeldzame bruikbare instrumenten die we gevonden hebben,weliswaar helemaal doordrenkt van de specificiteit van de verschillende partners, maar wel een voorbeeld van hoe zulke samenwerkingsverbanden kunnen worden geformaliseerd.Dit is geen testNa een inleiding die de principes van het ondernemerschap in loondienst en de activiteitencoöperatieve uitlegt, gaat het document dieper in op het persoonlijke karakter van het initiatief enop het belang van de motivatie. Elk criterium waarmee wordt bepaald of een kandidaat geschikt is voor deelname aan een coöperatieve wordt becommentarieerd en uitgelegd aan de hand van bijkomendevragen. Het document is natuurlijk geen test waarvoor men ofwel slaagt of zakt. Het is een hulpmiddel voor de maatschappelijk werker die vermoedt dat de bedrijfscoöperatieve een dienst is die depersoon tegenover hem kan helpen.« Indien...

La suite de cet article est réservé à nos abonnés

Abonnez-vous et accédez à l'intégralité de nos contenus et archives en ligne

Déjà abonné ?

Pssstt, visiteur, visiteuse du site d'Alter Échos !

Nous sommes heureux que vous soyez si nombreux à nous suivre sur le web. Nous avons fait le choix de mettre en accès gratuit une grande partie de nos contenus, notamment ceux en lien avec le Covid-19, pour le partage, pour l'intérêt qu'ils représentent pour la collectivité, et pour répondre à notre mission d'éducation permanente. Mais produire une information critique de qualité a un coût. Soutenez-nous ! Abonnez-vous ! Et parlez-en autour de vous.
Profitez de notre offre découverte 19€ pour 3 mois (accès web aux contenus/archives en ligne + édition papier)