Alter Échosr
L'actualité sociale avec le décodeur

Archives

Stebo en allochtoon ondernemen

Trajectbegeleiding van migranten naar ondernemerschap

In de vroegere mijngemeentes van Limburg heeft het allochtoon ondernemen in de loop der jaren zijn intrede gedaan, vaak ter vervanging van oorspronkelijk autochtone ondernemingen. Allochtoneondernemers, net als autochtone, ondervinden vaak moeilijkheden om hun bedrijfje op te starten en het gezond te houden. Deze moeilijkheden hebben vaak meerdere elementen als oorzaak: een beperkteopleiding en kennis van wetgeving en reglementeringen ter zake, een cultureel verschillende perceptie over zaken doen, taalproblemen, een moeilijke financiële situatie, een hoge drempel naaropleidingen en tenslotte het niet vertrouwd zijn met de reguliere ondersteuningskanalen voor ondernemers. Voor deze reguliere organisaties die (kandidaat-)ondernemers van informatie en begeleidingvoorzien, is het ook niet altijd evident de allochtone ondernemers te bereiken en hun een begeleiding aan te bieden.

27-07-2005 Alter Échos n° 162

Trajectbegeleiding van migranten naar ondernemerschapIn de vroegere mijngemeentes van Limburg heeft het allochtoon ondernemen in de loop der jaren zijn intrede gedaan, vaak ter vervanging van oorspronkelijk autochtone ondernemingen. Allochtoneondernemers, net als autochtone, ondervinden vaak moeilijkheden om hun bedrijfje op te starten en het gezond te houden. Deze moeilijkheden hebben vaak meerdere elementen als oorzaak: een beperkteopleiding en kennis van wetgeving en reglementeringen ter zake, een cultureel verschillende perceptie over zaken doen, taalproblemen, een moeilijke financiële situatie, een hoge drempel naaropleidingen en tenslotte het niet vertrouwd zijn met de reguliere ondersteuningskanalen voor ondernemers. Voor deze reguliere organisaties die (kandidaat-)ondernemers van informatie en begeleidingvoorzien, is het ook niet altijd evident de allochtone ondernemers te bereiken en hun een begeleiding aan te bieden.De vzw Stebo wil bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van het sociale weefsel in multiculturele buurten in Limburg en beoogt dit te doen vanuit vier invalshoeken: tewerkstelling, opbouwwerk,huisvesting en zelfstandig ondernemen. Stebo startte dan ook in 1997 een ondersteuningsprogramma waarin de trajectbegeleiding van migranten die met een eigen zaak willen starten centraal stond. Ookgevestigde ondernemers die met bedrijfsmoeilijkheden kampten (of ...

La suite de cet article est réservé à nos abonnés

Abonnez-vous et accédez à l'intégralité de nos contenus et archives en ligne

Déjà abonné ?

Pssstt, visiteur, visiteuse du site d'Alter Échos !

Nous sommes heureux que vous soyez si nombreux à nous suivre sur le web. Nous avons fait le choix de mettre en accès gratuit une grande partie de nos contenus, notamment ceux en lien avec le Covid-19, pour le partage, pour l'intérêt qu'ils représentent pour la collectivité, et pour répondre à notre mission d'éducation permanente. Mais produire une information critique de qualité a un coût. Soutenez-nous ! Abonnez-vous ! Et parlez-en autour de vous.
Profitez de notre offre découverte 19€ pour 3 mois (accès web aux contenus/archives en ligne + édition papier)