Alter Échosr
L'actualité sociale avec le décodeur

Archives

Onbeantwoorde vragen en actiepunten

Dit nummer wil een richting aangeven zodat twee verschillende werelden elkaar beter zouden leren kennen: aan de ene kant de medewerkers van de sociale sector en de socioprofessionele inschakeling,en aan de andere kant de professionele begeleiders en financiers van personen die een eigen activiteit opstarten. De onbeantwoorde vragen en mogelijke actiepunten zijn legio.

27-07-2005 Alter Échos n° 162

Dit nummer wil een richting aangeven zodat twee verschillende werelden elkaar beter zouden leren kennen: aan de ene kant de medewerkers van de sociale sector en de socioprofessionele inschakeling,en aan de andere kant de professionele begeleiders en financiers van personen die een eigen activiteit opstarten. De onbeantwoorde vragen en mogelijke actiepunten zijn legio.Het is natuurlijk onmogelijk om in het kader van deze enkele bladzijden over alles en iedereen te praten. De opzet was vooral om voor ieder van deze twee werelden een beeld te schetsen van wat erin de andere wereld gebeurt. De deelnemers aan het seminarie waarop dit nummer gebaseerd is, werden dan ook uitgenodigd omdat ze open stonden voor dit soort debatten of omdat ze ervaren waren in dezematerie.Men ziet langs alle kanten – vaak erg pragmatische – argumenten opduiken om in de sociale sector meer rekening te houden met het zelf creëren van werk als realistischinschakelings-circuit en om in de economische wereld de instrumenten en de aanpak te verbeteren om het recht op economisch initiatief nog te verbreden.De economische wereld is wel meer vragende partij voor een goede samenwerking dan de sociale sector, maar deze laatste laat zich snel overtuigen wanneer ze de kwaliteit van de aangebodenomkaderingsdiensten en de be-schikbaarheid van de financiële instrumenten ziet die er vaak mee verbonde...

La suite de cet article est réservé à nos abonnés

Abonnez-vous et accédez à l'intégralité de nos contenus et archives en ligne

Déjà abonné ?

Agence Alter

Pssstt, visiteur, visiteuse du site d'Alter Échos !

Nous sommes heureux que vous soyez si nombreux à nous suivre sur le web. Nous avons fait le choix de mettre en accès gratuit une grande partie de nos contenus, notamment ceux en lien avec le Covid-19, pour le partage, pour l'intérêt qu'ils représentent pour la collectivité, et pour répondre à notre mission d'éducation permanente. Mais produire une information critique de qualité a un coût. Soutenez-nous ! Abonnez-vous ! Et parlez-en autour de vous.
Profitez de notre offre découverte 19€ pour 3 mois (accès web aux contenus/archives en ligne + édition papier)