Alter Échosr
L'actualité sociale avec le décodeur

Archives

Incubatiecentra en activiteitencoöperatieven, twee banenscheppende initiatieven

De stap van werkzoekende naar zelfstandige is voortaan een stuk veiliger dankzij de incubatiecentra voor kleine ondernemingen en de activiteitencoöperatieven. Beide banenscheppendeinitiatieven zagen het daglicht in Frankrijk en werden als experiment in Vlaanderen en Wallonië geïntroduceerd.

27-07-2005 Alter Échos n° 162

De stap van werkzoekende naar zelfstandige is voortaan een stuk veiliger dankzij de incubatiecentra voor kleine ondernemingen en de activiteitencoöperatieven. Beide banenscheppendeinitiatieven zagen het daglicht in Frankrijk en werden als experiment in Vlaanderen en Wallonië geïntroduceerd.De incubatiecentraOmdat er nog steeds geen decreet is dat voor de nodige erkenning en financiering vanwege de overheid zorgt, zitten de drie Waalse incubatiecentra nog steeds in de projectfase. Het Luikseondernemingsloket Job’In1 lanceerde reeds op 26 april 2001 zijn eerste pilootproject rond ‘incubatiecentra voor kleine ondernemingen’. In nauwe samenwerking met zeven lokaleontwikkelingsagentschappen startte Mirec van Charleroi eind 2001 een gelijkaardig project op onder de naam Sace2 (Système d’accompagnement à la créationd’entreprises). Créa-Job3 ging van start in december 2002. Ze willen de activiteit van werkzoekenden met een ondernemingsplan in een reële context evalueren zonder sociale offinanciële risico’s. Langdurig werklozen, sociale steuntrekkers en mensen zonder statuut krijgen voorrang. Concreet oefent de kandidaat zijn activiteit uit binnen de juridische structuurvan het incubatiecentrum (vzw) en blijft hij genieten van alle sociale uitkeringen (werkloosheidsuitkering, leefloon) en een starte...

La suite de cet article est réservé à nos abonnés

Abonnez-vous et accédez à l'intégralité de nos contenus et archives en ligne

Déjà abonné ?

catherinem

Pssstt, visiteur, visiteuse du site d'Alter Échos !

Nous sommes heureux que vous soyez si nombreux à nous suivre sur le web. Nous avons fait le choix de mettre en accès gratuit une grande partie de nos contenus, notamment ceux en lien avec le Covid-19, pour le partage, pour l'intérêt qu'ils représentent pour la collectivité, et pour répondre à notre mission d'éducation permanente. Mais produire une information critique de qualité a un coût. Soutenez-nous ! Abonnez-vous ! Et parlez-en autour de vous.
Profitez de notre offre découverte 19€ pour 3 mois (accès web aux contenus/archives en ligne + édition papier)